top of page

Koksijde/Veurne

Koksijde Veurne.png

In 2012 besliste de Vlaamse regering om de provincie West-Vlaanderen de bevoegdheid te geven om een visie op te maken voor de reconversie van de militaire basis in Koksijde

Eind 2021 wordt er vanuit Beweging.net een stuurgroep opgericht met als doelstelling deel te nemen aan het volledig traject van brede participatie die door de provincie / stad / gemeente wordt opgezet.

Er worden 3 kernwoorden geformuleerd:

  • Sociaal: vanuit een sociaal oogpunt op dit dossier wegen

  • Duurzaam: we streven naar duurzaamheid maar

  • Realisme: je mag dromen maar de voorstellen moeten realistisch blijven. Hiervoor willen we luisteren naar mensen die vanuit “deze bril” naar het dossier mee willen kijken, deze reacties bundelen en deze meenemen in de verschillende organen, participatiemomenten en werkgroepen. We moeten duidelijk stellen “we hebben geen beslissingsrecht in dit dossier”. Het is wegen op… dat we willen doen!

In 2022 werd er vooral geïnvesteerd in

  • Ons informeren en onze standpunten te bepalen

  • Wie kan onze stuurgroep nog vervoegen?

In 2023 willen we met verschillende formats naar de burgers toestappen rond het thema wonen en wordt er dan ook met een Giraff gestart

Work in progress_edited.png
bottom of page