top of page

Houthalen-Helchteren

Op naar een groener, gezonder en socialer 't Sonnis

Van een buurthuis en speelbos tot veiligere oversteekplaatsen; allemaal met de bedoeling om ‘t Sonnis nog dat tikkeltje groener, gezonder en socialer te maken.

Op zaterdag 25 juni 2022 kwamen we voor een eerste keer samen aan de kerk op de Sonnisstraat. Een vijftigtal aanwezige buurtbewoners kwamen er gezellig samen onder het goedkeurend oog van onze GIRAFF. Ze brachten verschillende ideeën en aandachtspunten naar voren. Van een buurthuis en speelbos tot veiligere oversteekplaatsen; allemaal met de bedoeling om ‘t Sonnis nog dat tikkeltje groener, gezonder en socialer te maken. We verzamelden al deze dromen voor ’t Sonnis op één grote map waar we bij een volgende bijeenkomst op verder zullen bouwen.

PXL_20230121_083632481.jpg

Een fikse sneeuwbui hield de hele vrijdag aan en verraste daarmee grote delen van Limburg. Onze 2e GIRAFF-bijeenkomst op ’t Sonnis vond dan ook plaats onder een mooie laag sneeuw! Heel wat buurtbewoners vonden krakend en glijdend een weg naar binnen in het wijkschooltje De Biekorf. Een keer binnen stonden de Chirojongens gelukkig al klaar om de aanwezigen op te vangen met koffie en enkele deugddoende versnaperingen. We konden aan de slag! Samen overliepen we de ideeën die we tijdens de eerste samenkomst hadden verzameld en kwamen snel tot enkele pistes om verder uit te werken. We onderzoeken wat de toekomst is voor het kerkje op de Sonnisstraat en gaan op zoek naar mogelijke locaties voor een ontmoetingsruimte. Een team communicatie wordt opgericht om (nieuwe) buren op weg te helpen via een overzicht van bestaande verenigingen en een uitwisselingsplatform waar nieuwe activiteiten gedeeld zullen worden. Ook mobiliteit en veiligheid kwamen aan bod, net als de vraag naar locaties van AED-defibrillatoren. Tot slot wordt er bekeken waar er mogelijkheid is om speelgelegenheid voor kinderen te creëren in de wijk. Op die manier gaan we nu verder in kleine groepjes om deze ideeën verder uit te werken. Heb je zelf nog zin om in een groepje deel te nemen? Neem dan zeker contact op

De verschillende werkgroepjes zijn in het voorjaar van 2023 volop aan de slag gegaan.

 

 • Bij team defibrillator werd onderzocht of Houthalen-Helchteren een hartvriendelijke gemeente is. Dit wil zeggen dat zij mee het charter (2012) hebben ondertekend en dat deden ze effectief (zie artikel: https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190203_04149696). Naast naast cursussen EHBO en helper worden er ook vormingsmomenten hartveilig aangeboden aan de lokale bevolking.

  • Het team nam contact op met de gemeentelijke dienst om te bekijken welk aanbod er vandaag is en of er opportuniteit (technisch, budgettair, efficiëntie…) is om dit aanbod uit te breiden in Sonnis.

   • Een extra AED-defibrillator op openbaar domein wordt momenteel niet als opportuun gezien. Redenen hiervoor is de schrik voor vandalisme, de paniek die het zou kunnen overnemen en het principe van de snelste, adequate hulpverlening met een aanrijtijd van 10-15min. Ook de kostprijs van 4000€ inclusief service-contract zorgen voor de nodige drempel. Die investeringen zijn er momenteel niet. Naar de toekomst toe kan Sonnis wel mee bekeken worden.

  • Via Voetbal Vlaanderen werd er een samenaankoop georganiseerd. Voetbalclubs zijn namelijk vanaf 1 juli 2023 verplicht om over een AED-defibrillator te beschikken.

  • De brandweerkazerne (Kazernelaan) beschikt over een AED-defibrillator. Ze heeft momenteel wel nog geen AED buiten hangen, maar willen dit in de toekomst mogelijks wel doen. 
    

 • Bij team kerkgebouw zit er ook veel energie om te kijken of er van het huidige kerkgebouw nog een vernieuwde ontmoetingsplek gemaakt kan worden. Een eerstvolgende stap is om samen met de vzw Sint-Trudo te bekijken wat de toekomstplannen zijn voor het gebouw en spreken we zelf onze wensen uit voor de buurt.
   

 • Ook team verkeer & veiligheid is al zeer vlijtig geweest; de werkgroep ging op gesprek bij de bevoegde ambtenaar om de gevaarlijke situaties aan te kaarten. Hieronder de voornaamste voorstellen:

  • Schoolzone

   • Zichtbaarheid verhogen d.m.v. galgpaal of asverschuiving

    • De aanvraag en subsidies hiervoor moeten via AWV (dit is een meerjarig traject)

    • Periodieke spanborden als “let op ze zijn er weer, de overstekende kinderen” plaatsen bij de start van het schooljaar. Ook dit moet steeds aangevraagd worden bij Vlaanderen omdat het om een gewestweg gaat. Die aanvragen kunnen wel via de gemeente gebeuren.

    • Om de situatie te kunnen schetsen zou er vanuit de gemeente een telling moeten plaatsvinden. Op die manier worden het aantal passerende auto’s en het aantal personen die oversteken beter in kaart gebracht.

   • Zebrapad dat verloren loopt in de Sonnisstraat (zuidkant Kazernelaan)

   • Dubbel zebrapad voor wie vanuit Sonnisstraat (noord) komt is geen optie. Eventueel verder in de straat vroegtijdig leren oversteken naar de linkerkant van de baan.

  • Eynderweg

   • De gemeente wil zo weinig mogelijk verharden of klinkers leggen. Wel wordt er gezocht naar een oplossing om te vermijden dat men op straat moet lopen richting de bushalte van de Kazernelaan.

   • Eynderweg als sluipweg vanuit Europark met vaak gevaarlijke snelheden. Ideeën of oplossingen die bekeken konden worden zijn:

    • Vluchtheuvel vernieuwen of verleggen, een tractorsluis, wegaanduiding voor standplaats bij voorrang verlenen.

    • Ook hier zou er eerst een telling/meting moeten gebeuren.

Lees hier en update van Visie.

bottom of page