top of page

Torhout

Op 17 november 2021 was er een eerste try-out via ronde tafels enkel gericht naar partnerorganisaties en specifiek gericht naar de stationsbuurt. Op deze manier kregen de vrijwilligers de methodiek van MAP-it in de vingers. 

Vernieuwde stationsbuurt

De stationsbuurt aanpakken, dat was in 2019 de prioriteit in Torhout. Net op dat moment lanceerde beweging.net het Giraffproject.

 

A match made in heaven.

Na een aantal (digitale) vergaderingen in maart, mei en september 2021 werd een traject uitgewerkt. Er wordt een brede lijst van te betrekken partners uitgewerkt, alleen COVID besliste hier anders over. Toch wilde men lokaal hierrond verder werken.  Er werd gekozen om met de MAP-it methode breed  uit te breken in de stationsbuurt.

Durf te proberen

MAP-it is een vlotte manier om jongeren te bereiken

Op 23 november 2021  wordt de Giraff in de stationsbuurt opgesteld. Via een facebookpost wordt de nieuwgierigheid in de buurt opgeroepen. De volgende dag komen meer dan 300 mensen langs om mee te participeren. De woensdag op de middag wordt er vooral geluisterd naar de schoolgaande jeugd en de jonge gezinnen. In de namiddag komen vooral pendelaars en lokale burgers langs. De routes die de mensen nemen om zich te verplaatsen worden in beeld gebracht. Knelpunten geformuleerd en waar er kansen zijn om iets te veranderen.

Op 31 maart 2022 organiseerde stad Torhout samen met ontwerpbureau Maat ronde tafels rond mogelijke scenario’s voor de stationsbuurt. Een delegatie van de stuurgroep Giraff kon participeren en een aantal bekommernissen uit de MAP-it-sessies bespreekbaar maken. Het ging over busparking, het plein voor en achter het station, (fiets)parking, fietssnelweg en stromen voetgangers, fietsers en auto’s.

Giraff input
voor participatie

Mobiliteit van de toekomst start vandaag!

 

Het Lokaal Bestuur Torhout en Gezinsbond Torhout, Beweging.net Torhout, Kwb Torhout en Fietsersbond Torhout slaan de handen in elkaar om in 2023 (duurzame) mobiliteit in de kijker te zetten. Ze doen dat onder de noemer 'Mobiliteit van de toekomst, start vandaag!'.
 

bottom of page