top of page

Oostende

Ontmoeten en verbinden in Oostende

Giraff in Oostende kadert binnen het project Zorgzame buurten in het Westerkwartier. Er wordt op 2 sporen gewerkt.   

Spoor 1: ontmoeten en verbinden: we bouwen samen met de wijkbewoners in 6 proeftuinen aan actieve verbindingsplekken. We vertrekken vanuit talenten, noden en kansen in de buurt.  

Spoor 2: We zetten in op de detectie van jonge mantelzorgers.  Hoe kunnen we hen ontzorgen door maatwerk vanuit de professionele zorg en door verbindingen in de wijk.​ 

Oostende mobiel.jpg

Ontmoeting en verbinding van de mensen, de buurt en de voorzieningen 

Binnen het project zorgzame buurten “jonge” helpers in het Westerkwartier werden al verschillende activiteiten georganiseerd. Hiermee hebben de verschillende verbindingsplekken en actoren in het Westerkwartier bereikt. Foto’s gesprektafels

Maar er werd ook gekeken met de verschillende verbindingsplaatsen ​ rond participatie, vrijwilligerswerking en netwerking​.  

Gesprekstafel 1.jpg
Gesprekstafel 2.jpg

“Als we in onze werking op een uitdaging botsen, willen we al te vaak zelf het warm water uitvinden. Misschien kunnen we de oplossing ook vinden bij en met onze partners. In samenwerking kan het antwoord liggen.”

Giraff op het buurtfeest van Zorgzame buurten Westerkwartier Oostende

Zaterdag 10 juni ’23 stond de Giraff op het buurtfeest en  rommelmarkt @FMDO bij Marcelline.  Met de Map-It-methodiek zijn we er  met buurtbewoners in gesprek gegaan en werd dit op een visuele manier in beeld gebracht.  

Samenwerking tussen Zorgzame buurten Westerkwartier en de directie en brugfiguren Westdiep.

Een koffiebar leidde de jongeren en de ouders naar een individueel gesprek via de Map-it-methodiek.

bottom of page