top of page

Wat?

192744379_462262844875191_2545801352724739909_n.jpg

Met het traject GIRAFF wil Beweging.academie burgers, verenigingen en andere lokale stakeholders prikkelen om de (publieke) ruimte in hun buurt anders te bekijken en groener, gezonder en socialer te maken.

Een project helemaal in de filosofie van De Vormers!

Wanneer de auto niet langer centraal staat, ontstaan er in de publieke ruimte nieuwe kansen. Straten en pleinen kunnen weer leefruimte worden, als woonstraat, leefstraat, erf of ‘shared space’. Kinderen kunnen er spelen en buren kunnen een babbeltje slaan. In een verkeersluwe omgeving met voldoende rustpunten kunnen ouderen en andere buurtbewoners met mobiliteitsbeperkingen zich autonoom verplaatsen en verpozen. En minder ruimte voor rijdende en stilstaande auto’s betekent meer plek voor groen en waterbuffers. De lucht wordt schoner en de buurt gezonder. Iedereen vaart er wel bij. 

 *GIRAFF staat voor Goed In Ruimte @ Foto & Film. Goed In Ruimte: Omdat we ons goed voelen in een buurt waar goed is nagedacht over de beschikbare ruimte. Foto & Film: Omdat GIRAFF met foto’s en filmpjes de toekomst van buurten wil verbeelden. 

Hoe begin je eraan?

De ideale GIRAFF-gemeente?

Die bestaat natuurlijk niet.

Maar is het antwoord op meerdere van onderstaande vragen ‘ja’,

dan wordt de kans groter dat je vlot aan de slag kan.

 • Voert de gemeente al een beleid inzake duurzaam ruimtegebruik? Heeft ze er aandacht voor in een beleidsnota? Laat ze een bouwmeesterscan uitvoeren? Houdt ze rekening met vergroening en ontharding bij ruimtelijke planning?

 • Ondersteunt de gemeente acties als Autoloze Zondag of Dag van de Trage Weg?

 • Namen lokale verenigingen, adviesraden of burgers al initiatief? Voorbeelden: infoavonden, vertoning Plannen voor Plaats of andere docu’s, deelname aan campagnes als Straatvinken, Verover De Ruimte …

 • Zijn er plannen om bepaalde buurten of straten te herinrichten?

 • Zijn er specifieke cases in de gemeente die de nood voor duurzaam ruimtegebruik duidelijk maken? Voorbeelden: watertekort in tijden van droogte of wateroverlast bij regen, onveilige verkeersituaties voor voetgangers of fietsers, …

 • Kan de Walkability-score, Mobiscore of knooppuntwaarde van een gemeente nog wat naar omhoog?

Zoek medestanders

Wil je starten in een gemeente, dan ga je best eerst met een aantal believers in de gemeente rond de tafel zitten.

Denk aan...

 • DOENERS:

  • Actiegroepen

  • Verenigingen (Natuurpunt, Velt, Trage Wegen, Verkeersplatforms, Fietsbiebs, Fietsersbond),

  • Burgerwetenschappers (Straatvinken, Luchtpijp, AIRbezen)
    

 • DESKUNDIGEN:

  • Omgevings-, mobiliteits- of duurzaamheidsambtenaren

  • Leden adviesraden (Gecoro,…)

  • Ruimtelijk planners of verkeersdeskundigen die actief zijn of wonen in de gemeente

  • Organisaties met projecten in de gemeente (Mobiel 21, Landelijke Gilden, Gezond Leven, Samenlevingsopbouw, …)
    

 • BELEIDSMAKERS:

  • Schepenen van omgeving, mobiliteit, …
    

 • CREATIEVE GEESTEN:

  • Kunstenaars

  • Fotografen
    

 • JONGE SPEELVOGELS:

  • Jeugdraad en jeugdbewegingen

  • De Ambrassade
    

 • LOKALE STAKEHOLDERS: handelaars, bedrijven, instellingen, ...
   

Kortom, mensen en organisaties die geloven in een positief verhaal van kernversterking, ontharding, vergroening en ruimte voor fietsers en voetgangers.

bottom of page