top of page

Waarom meedoen?

om leven in de buurt te brengen
omdat het goed is voor de gezondheid
om de natuur een handje te helpen

Wanneer we de auto niet langer centraal stellen in ons ruimtelijk beleid krijgt de publieke ruimte nieuwe kansen. Straten en pleinen kunnen weer leefruimte worden, als woonstraat, leefstraat, erf of ‘shared space’. Kinderen kunnen er spelen en buren kunnen een babbeltje slaan. In een verkeersluwe omgeving met voldoende rustpunten kunnen ouderen en andere buurtbewoners met mobiliteitsbeperkingen zich autonoom verplaatsen en verpozen. En minder ruimte voor rijdende en stilstaande auto’s betekent meer plek voor groen en waterbuffers. Zeker voor wie geen tuin of terras heeft, is dat een verademing. Dat maakte corona heel duidelijk. We zijn er bovendien van overtuigd dat de methodieken en materialen van GIRAFF op zich al leven in de buurt zullen brengen.  

Je directe omgeving beïnvloedt je gezondheid. Woon je in een autoluwe buurt met groen en voldoende ruimte om te fietsen en te wandelen? Dan zal je gezondheid er wel bij varen. Autoverkeer stoot immers fijn stof uit en veroorzaakt lawaaihinder. Wie veel met de auto rijdt, heeft bovendien een grotere kans op obesitas. Fietsen en wandelen daarentegen houdt je gezond en draagt bij tot schone lucht. Minder lawaai en groene, toegankelijke publieke ruimte in je buurt verbeteren dan weer je mentaal welbevinden. 

De ruimte in Vlaanderen is versnipperd. Elke dag verdwijnt er open ruimte ter grootte van 12 voetbalvelden. Lintbebouwing en verkavelingen bepalen een groot deel van het Vlaamse landschap. Deze ‘urban sprawl’ brengt een hoge maatschappelijke kost met zich mee. De biodiversiteit neemt af. Toenemende verharding zorgt voor watertekort in tijden van droogte en wateroverlast bij hevige regen. Riolerings- en nutswerken kosten handenvol publiek geld. En er is de impact op onze mobiliteit. Voor veel verplaatsingen is de fiets amper een optie en openbaar vervoer is moeilijk efficiënt te organiseren. Koning Auto heerst dus nog steeds op vele wegen. We kunnen die trend keren door kernen in dorpen, gemeenten en steden te versterken en publieke ruimte socialer en groener in te vullen. Deze omslag maakt het makkelijker om onze mobiliteit duurzamer te organiseren. 

 

192744379_462262844875191_2545801352724739909_n_edited.jpg
bottom of page